logo

REJESTRACJA

18 549 14 25

logo

REJESTRACJA

18 549 14 25

REJESTRACJA

18 549 14 25

logo

REJESTRACJA

18 549 14 25

dr n. med. Anna Bochyńska

dr n. med. Anna BOCHYŃSKA

neurolog

W 1986 r. ukończyła Wydział Lekarski, a w 1988 r. Wydział Stomatologii Akademii Medycznej w Poznaniu.

Od 1991 r. pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie w 1997 r. uzyskała specjalizację II-stopnia z neurologii, zaś w 2000 r. tytuł doktora nauk medycznych.

Obecnie adiunkt w I Klinice Neurologii IPiN; od wielu  lat członek Rady Naukowej Instytutu. Licencjonowany elektroencefalografista (EEG), członek: Polskiego Towarzystwa Neurologii Polskiego Towarzystwa Epileptologii Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Obszar zainteresowań naukowych to: padaczka, udar mózgu, choroba Alzheimera.

Uczestniczyła i bierze udział w licznych projektach naukowych i badaniach klinicznych w kraju i za granicą.