Dr n. med. Anna Bochyńska

Dr n. med. Anna Bochyńska

Neurolog. W 1986 r. ukończyła Wydział Lekarski, a w 1988 r. Wydział Stomatologi Akademii Medycznej W Poznaniu.

Od 1991 r. pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie w 1997 r. uzyskała specjalizację II z neurologii, zaś w 2000 r. tytuł doktora nauk medycznych.

Obecnie adiunkt w I Klinice Neurologii IPiN; od 10 lat członek Rady Naukowej Instytutu. Licencjonowany elektroencefalografista (EEG), członek: Polskiego Towarzystwa Neurologii Polskiego Towarzystwa Epileptologii Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Obszar zainteresowań naukowych to: padaczka, udar mózgu, choroba Alzheimera.

Uczestniczyła i bierze udział w licznych projektach naukowych i badaniach klinicznych w kraju i za granicą.